Privacyverklaring Your Support Heroes

Wij vinden jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan jou uit welke gegevens wij van jou verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun jij in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn.

Voor vragen over jouw privacy mag je contact opnemen via office@yoursupportheroes.nl.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 31 juli 2022


Artikel 1                     Wie zijn wij?


Your Support Heroes is een Vennootschap Onder Firma, gevestigd te (2132 LN) Hoofddorp aan de Opaallaan 1180 - 3.24 - 3.25. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81634447. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.


Artikel 2                     Welke gegevens gebruiken wij?


Hier kun jij een overzicht vinden van de gegevens die wij van jou verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoelang wij deze gegevens zullen bewaren.


Wij verwerken jouw naam en/of die van jouw contactpersoon, bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens, adres, e-mail, telefoonnummer, website, social media kanalen, financiële gegevens en inloggegevens van de systemen waarin jij ons wilt laten werken. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren de klantgegevens tot 6 maanden na het einde van onze overeenkomst. Jouw inloggegevens en bijzondere persoonsgegevens zullen wij binnen 30 kalenderdagen na het einde van de overeenkomst verwijderen.


Van jou als freelancer verwerken wij jouw naam, bedrijfsnaam, adresgegevens, e-mail en bankgegevens. Deze gegevens verwerken wij om een overeenkomst met jou te kunnen sluiten en betalingen te verrichten. Daarnaast kunnen wij jouw foto plaatsen op onze Heroes pagina op de website. Jouw foto verwijderen wij van onze website na het formele einde van onze samenwerking.


Om jouw bestelling te beheren zullen wij jouw (bedrijfs)naam, factuuradres, vestigingsadres, e-mail, telefoonnummer, klantnummer, website, verjaardag, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in ons klantenbestand. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.


Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw naam of die van jouw contactpersoon, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens en btw-nummer, factuuradres, klantnummer, e-mail, telefoonnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van jou verwijderen dan wel anonimiseren.


Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij jouw (bedrijfs)naam, e-mail, telefoonnummer, klantnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.


Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw naam en e-mail voor direct marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van de nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.


Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren.


Deze dienst maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.


Wij hebben gekozen voor een Nederlandse partij die volledig voldoet aan de AVG. Simple Analytics verwerkt dan ook geen persoonsgegevens van jou als bezoeker van onze website en zal geen tracking cookies plaatsen.


Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij jouw naam, bedrijfsnaam en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor ons. Recensies over onze diensten kunnen wij op onze website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang. Wij verwijderen deze zodra ze niet meer representatief zijn voor onze dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.


Wanneer jij contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om jouw naam en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar zodat wij contact met jou op kunnen nemen. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij nadat jouw aanvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.


Wij verwerken jouw naam, e-mail, eventuele gravatar, eventuele website en inhoud van jouw bericht wanneer jij een reactie op onze artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zullen wij bewaren totdat jij jouw reactie verwijdert of wij ons bericht verwijderen.


Artikel 3                     Hoe verkrijgen wij deze gegevens?


Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij jouw gegevens in kunnen zien, doordat wij in de systemen van onze klant werken. Wij verstrekken een verwerkersovereenkomst aan onze klanten.

Wij doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat er enkel gegevens over minderjarigen worden verzameld met ouderlijke toestemming. Als jij ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op.Artikel 4                     Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?


De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door ons hebt laten verwerken.

1. Inzage - Jij kunt te allen tijde een verzoek doen om jouw gegevens in te zien.

2.Wijziging - Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.

3. Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens die op een belangenafweging is gebaseerd kun jij bezwaar maken.

4. Gegevensoverdracht - Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

5. Intrekking - Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij jou kunnen leveren.


Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar office@yoursupportheroes.nl. Wij zullen jouw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.


Artikel 5                     Wie ontvangen jouw gegevens?


Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en externe adviseurs. Hieronder vallen mede VA’s die vanuit onze naam werkzaamheden verrichten. Wij sluiten met deze derde partijen (sub)verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.


Artikel 6                     Slotbepalingen


Wij raden jou aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen.

Als jij vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar office@yoursupportheroes.nl.

Als jij een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun jij contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.